Nguyễn Văn Thái, hay Nguyễn Thái là một tên người Việt khá phổ biến. Một số nhân vật nổi bật cùng mang tên này như:

  • Nguyễn Văn Thái, Thám hoa khoa thi Nhâm Tuất (1502)
  • Nguyễn Văn Thái (sinh 1930), Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam

(Nguồn: Wikipedia)