Nguyễn Văn Thắng là một tên người Việt rất phổ biến, có thể là tên của:

  • Tên tiếng Việt của Jean-Baptiste Chaigneau (1769–1832)
  • Trung tướng Nguyễn Văn Thắng (1947-2012), Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Học viện An ninh nhân dân
  • Nguyễn Văn Thắng (1973-), doanh nhân và chính trị gia người Việt Nam

(Nguồn: Wikipedia)