Nguyễn Thái (1819-?) là một nho sĩ thời Nguyễn. Nguyễn Thái có quê là thôn Đan Lạc, xã, Thịnh Lạc, tổng Nộn Liễu, huyện Nam Đường, phủ Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Ông đỗ Hương cống (thời Nguyễn gọi là Cử nhân) năm Đinh Mùi 1847, tức niên hiệu Tự Đức thứ 1, rồi đỗ Phó bảng năm Tân Hợi niên hiệu Tự Đức 4 1851. Tiếp theo, qua kỳ ân khoa năm đó, ông đỗ Hoàng giáp. Ông giữ các chức quan đó là Hàn lâm viện Trước tác, Tu thư Vân hải sở, Đốc học Quảng Ngãi, Giảng quan ở Kinh diên Khởi cư trú, Thị độc Học sĩ, Án sát sứ Hưng Yên1 .

Chú thích

  1. ^ “Viện nghiên cứu Hán nôm”. Truy cập 14 tháng 3 năm 2015. 

(Nguồn: Wikipedia)