Thời gianSự kiện chính
28-7 đến 4-8-1914Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi; Đức tuyên chiến với Nga, Pháp; Anh tuyên chiến với Đức
Cuối 1914Ưu thế thuộc về phe Liên minh
Cuối 1915Nga tấn công Đức ở phía Đông, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Đức thất bại
Năm 1916Cả hai phe chuyển sang thế phòng ngự
Năm 1917Ưu thế thuộc về phe Hiệp ước, chiến sự chủ yếu ở mặt trận phía Tây
7-11-1917Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi. Nước Nga Xô - viết rút khỏi chiến tranh
9-11-1918Cách mạng bùng nổ ở Đức, chế độ quân chủ bị lật đổ
11-11-1918Chính phủ Đức đầu hàng không điều kiện, chiến tranh kết thúc

(Nguồn: trang 72 sgk Lịch Sử 8:)