Thời gianSự kiện
8-1914Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ
1914-1916Giai đoạn thứ nhất của cuộc chiến
7-11-1917Cách mạng tháng Mười Nga thành công
9-1918Quân Anh, Pháp, Mỹ tổng tấn công trên khắp các mặt trận
11-11-1918Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

(Nguồn: Bài 3 trang 73 sgk Lịch sử 8:)