Cụm từ Sông Cái có thể có một trong các nghĩa sau:

  • Sông cái, nghĩa chữ là "sông Mẹ". Nhiều dân tộc ở Đông Nam Á có thói quen gọi sông lớn nhất trong vùng là "Sông Cái", như người Thái và Lào gọi sông Mê Kông là "Me Nam Khong". Tên "Sông Cái" mất dần khi việc bản đồ ra đời, thường ghi thống nhất tên sông về một tên đại diện nhất, và môn học địa lý đưa tên này thành tên phổ biến ở tầm quốc gia.
  • Sông Cái - tên dân gian theo nghĩa "sông Mẹ" của sông Hồng.
  • Sông Cái Quảng Nam, tên gọi đoạn trung lưu của sông Vu Gia, trong cùng hệ thống với sông Thu Bồntỉnh Quảng Nam, bắt nguồn từ vùng biên giới Việt - Lào, nối với sông Thu Bồn ở huyện Đại Lộc.
  • Sông Cái Quy Nhơn ở tỉnh Bình Định, đổ ra vịnh Quy Nhơn, đoạn trung lưu là sông Hà Giao, đoạn thượng lưu là sông Đắc Cron Bung.
  • Sông Cái Ninh Hòa (sông Dinh Khánh Hòa), tỉnh Khánh Hòa.
  • Sông Cái Nha Trang ở tỉnh Khánh Hòa, qua thành phố Nha Trang, rồi đổ ra vịnh Nha Trang.
  • Sông Cái Phan Rangtỉnh Ninh Thuận, qua thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, rồi đổ ra vịnh Phan Rang.
  • Sông Cái Phan Thiết (sông Quao), bắt nguồn từ tỉnh Lâm Đồng, chảy trong huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, rồi đổ ra vịnh Phan Thiết.

Tham khảo:

  • Sổ tay địa danh Việt Nam, Nguyễn Dược - Trung Hải, Nhà xuất bản Giáo dục, 2001.
  • Sông Đà liên quan gì với Đa Nhim và Đa Mi ?

(Nguồn: Wikipedia)