Tên gọi Phan Rang có thể là:

  • Tên gọi của thị trấn Phan Rang thuộc huyện Ninh Hải, tỉnh Thuận Hải (cũ) (nay là một phần của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận)
  • Tên gọi thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
  • Tên gọi tỉnh cũ: tỉnh Phan Rang

(Nguồn: Wikipedia)