Nước Việt có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau:

  • Việt Nam
  • Nước Việt - một nước chư hầu nhà Chu ở vùng đất phía nam sông Dương Tử, ven biển Chiết Giang, Trung Quốc trong giai đoạn Xuân Thu

(Nguồn: Wikipedia)