Phước Long có thể là:

  • Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
  • Huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.
  • Phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  • Thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.
  • Xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
  • Xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.
  • Tỉnh Phước Long, tỉnh cũ của Việt Nam.
  • Huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé (sau chuyển thuộc tỉnh Bình Phước), thành lập năm 1977, tồn tại đến năm 2009. Tương ứng với một phần các huyện Lộc Ninh, Bù Đăng và hầu hết huyện Bù Gia Mập và thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước ngày nay.

(Nguồn: Wikipedia)