Kỳ Anh trong tiếng Việt có thể là:

Địa danh

Nhân danh

  • Kỳ Anh (耆英; 1790-1858), đại thần thời Thanh. Từng làm tổng đống Lưỡng Quảng từ năm 1844 tới năm 1848.

(Nguồn: Wikipedia)