Huyện Giang Thành
Huyện
Kênh Hà Giang.jpg
Kênh Hà Giang, đoạn chảy qua xã Phú Mỹ thuộc huyện Giang Thành
Địa lý
Diện tích 407,443 km²
Dân số (2009)  
 Tổng cộng 28.910 người
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tỉnh Kiên Giang
Huyện lỵ xã Tân Khánh Hòa
Thành lập 29/6/2009
Phân chia hành chính 5 xã

Giang Thành là một huyện tại tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Huyện được thành lập theo Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 29/6/2009 của Chính phủ Việt Nam 1 . Huyện được lập trên cơ sở tách 5 xã của huyện Kiên Lương.2 . Huyện Giang Thành có biên giới với Campuchia về phía tây bắc, có cửa khẩu Giang Thành.

Hành chính

Huyện Giang Thành có 5 đơn vị hành chính cấp xã là Phú Lợi, Phú Mỹ, Tân Khánh Hòa, Vĩnh Điều, Vĩnh Phú. Huyện lỵ đặt tại ngã ba Đầm Chít, xã Tân Khánh Hòa.

Lịch sử

Thời Pháp thuộc, Giang Thành là tên một quận thuộc tỉnh Hà Tiên. Sau năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng hòa quyết định giải thể tỉnh Hà Tiên, sáp nhập vào tỉnh Kiên Giang vừa mới thành lập. Lúc này, quận Giang Thành cũng bị giải thể, sáp nhập vào địa bàn quận Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang. Ngày 31 tháng 5 năm 1961, chính quyền Việt Nam Cộng hòa cho thành lập quận Kiên Lương thuộc tỉnh Kiên Giang. Quận Kiên Lương gồm 5 xã tách từ quận Kiên Thành và quận Hà Tiên trước đó.

Năm 1957, chính quyền Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (sau này là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam) và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng quyết định giải thể tỉnh Hà Tiên, sáp nhập vào địa bàn tỉnh Rạch Giá. Khi đó, quận Giang Thành cũng bị giải thể và sáp nhập vào địa bàn huyện Hà Tiên, tỉnh Rạch Giá.

Năm 1965, chính quyền Cách mạng giao huyện Hà Tiên cho tỉnh An Giang quản lý. Đến năm 1967 lại trả hai huyện Hà Tiên về cho tỉnh Rạch Giá như trước. Tuy nhiên, năm 1971 khi Trung ương Cục miền Nam quyết định thành lập tỉnh Châu Hà, tách ra từ tỉnh An Giang, trên phần đất tỉnh Châu Đốc và tỉnh Hà Tiên trước đó thì huyện Hà Tiên lại được giao về cho tỉnh Châu Hà quản lý. Đến năm 1974 huyện Hà Tiên lại thuộc tỉnh Long Châu Hà.

Sau ngày 30 tháng 04 năm 1975, chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam ban đầu vẫn đặt huyện Hà Tiên thuộc tỉnh Long Châu Hà cho đến đầu năm 1976. Từ tháng 2 năm 1976, Hà Tiên là một huyện thuộc tỉnh Kiên Giang.

Tập tin:Cảnh ở cầu Quốc phòng.jpg
Trên cầu Quốc phòng bắc qua kênh Hà Giang ở huyện Giang Thành. Bên trái ảnh là một trang trại nuôi thủy sản.

Ngày 8 tháng 7 năm 1998, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 47/1998/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Hà Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Hà Tiên, huyện Hà Tiên có 89.548,5 ha diện tích tự nhiên và 62.162 nhân khẩu, gồm 6 xã và 1 thị trấn.

Ngày 21 tháng 04 năm 1999, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 28/1999/NĐ - CP về việc đổi tên huyện Hà Tiên thành huyện Kiên Lương thuộc tỉnh Kiên Giang.

Ngày 29 tháng 06 năm 2009, Chính phù ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thuộc các huyện, thành lập xã thuộc thị xã Hà Tiên và các huyện: Kiên Lương, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận; đồng thời điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiên Lương để thành lập huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Nội dung như sau:

Thành lập huyện Giang Thành thuộc tỉnh Kiên Giang trên cơ sở điều chỉnh 40.744,3 ha diện tích tự nhiên và 28.910 nhân khẩu của huyện Kiên Lương (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Phú Mỹ, Phú Lợi, Tân Khánh Hòa, Vĩnh Điều, Vĩnh Phú).

Huyện Giang Thành có 40.744,3 ha diện tích tự nhiên và 28.910 nhân khẩu, có 5 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Phú Mỹ, Phú Lợi, Tân Khánh Hòa, Vĩnh Điều, Vĩnh Phú.

Địa lý

Phía bắc huyện Giang Thành giáp Campuchia, phía đông giáp tỉnh An Giang, phía tây giáp thị xã Hà Tiên và phía nam giáp huyện Kiên Lương.

Huyện Giang Thành có diện tích 407,443 km² và dân số 28.910 người với 6.172 hộ.

Kinh tế

Huyện Giang Thành hoạt động nông nghiệp là chủ yếu với lúa là cây chủ lực (Với năng suất 7 - 8 tấn/ha/năm). Hoạt động mua bán - dịch vụ mạnh nhất tập trung vào Đầm Chính, Giang Thành và Chợ Đình (Vĩnh Điều).

Giao thông

Tỉnh lộ 955A là tuyến đường chính ở huyện Giang Thành

Tham khảo

  1. ^ Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 29/6/2009 về Điều chỉnh địa giới hành chính. Thuvienphapluat, 6/2009. Truy cập 15/01/2017.
  2. ^ Nguồn: Thành lập huyện Giang Thành.

(Nguồn: Wikipedia)