Hương Điền
Địa lý
Dân số  
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Vũ Quang

Hương Điền là một xã thuộc huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Chú thích

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)