Hoàng Giang có thể chỉ:

  • Hoàng Giang: nghệ sĩ cải lương.
  • Xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.
  • Hoàng Giang, thị trấn thuộc địa cấp thị Đông Hoản, Quảng Đông, Trung Quốc.
  • Sông Hoàng, tên Hán Việt các con sông: sông Hwang (Triều Tiên), sông Hoàng (Việt Nam).
  • Tên gọi tắt của sông Hoàng Long ở Ninh Bình

(Nguồn: Wikipedia)