Sông Hoàng (thường có nghĩa là "sông màu vàng") có thể chỉ:

  • Sông Hoàng của Triều Tiên.
  • Sông Hoàng của Trung Quốc.
  • Sông Hoàng của Việt Nam, nằm gần thành Cổ Loa.
  • Sông Hoàng của Việt Nam, một chi lưu của sông Yên, Thanh Hóa.

(Nguồn: Wikipedia)