Dương Tuyền (tiếng Trung: 阳泉市), Hán Việt: Dương Tuyền thị, là một địa cấp thị tại tỉnh, Sơn Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Diện tích Dương Tuyền là 4.452 km², dân số 1.150.000 người.

Các đơn vị hành chính

Địa cấp thị Dương Tuyền quản lý các đơn vị thị hạt khu (quận nội thành) và các huyện:

Các quận nội thành

  • Thành khu (城区)
  • Khoáng khu (矿区)
  • Giao khu (郊区)

Các huyện

  • Bình Định (平定县)
  • Vu huyện (盂县)

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)