Dương Sơn có thể là:

  • Xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.
  • Huyện Dương Sơn (chữ Hán giản thể: 阳山县), địa cấp thị Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

(Nguồn: Wikipedia)