Vũ Bá (chữ Hán: 武伯) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách

  • Khúc Ốc Vũ Bá (sau khi đánh bại Tấn hầu Dẫn làm chủ cả nước được nhà Chu công nhận làm chư hầu mới đổi thụy hiệu là Tấn Vũ Công)
  • Mạnh Vũ Bá (một trong Tam hoàn nước Lỗ)

Xem thêm

(Nguồn: Wikipedia)