Nguyễn Thị Vân có thể là:

  • Nguyễn Thị Vân (Hà Tĩnh), sinh năm 1979, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12 tỉnh Hà Tĩnh
  • Nguyễn Thị Vân (Thái Bình), sinh năm 1976, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 tỉnh Yên Bái1
  1. ^ “Thông tin đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14”. Website Quốc hội Việt Nam. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2017. 

(Nguồn: Wikipedia)