Nguyễn Mậu (?–?; khoảng thế kỷ 15) quê thôn Bích Du, huyện Thụy Anh, phủ Thái Bình, nay là xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông đỗ đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) vào năm 1448, xếp đầu trong số 12 người đỗ Tiến sĩ xuất thân đệ nhị giáp1 2 .

Sau khi đỗ đạt, Nguyễn Mậu phục vụ dưới hai triều vua nhà LêLê Nhân TôngLê Thánh Tông3 . Ông được bổ dụng chức chuyển vận sứ huyện Lập Thạch, sau thăng Tri phủ lộ Tam Giang. Vua Lê Thánh Tông lên ngôi, ông được bổ dụng chức Tả thị lang bộ Hình4 , thời gian sau được thăng lên Thượng thư bộ Hình kiêm Đô ngự sử2 . Năm 1464, ông được vua Lê Thánh Tông ban sắc dụ và bạc để ngợi khen vì ông đã thẳng thắn chỉ ra cho vua thấy những điều gì nên làm và nên tránh, được so sánh với Đỗ Như Hối, Phòng Huyền Linh thời Đường1 3 .

Làm quan đến năm 66 tuổi, vì tuổi cao sức yếu, ông xin cáo quan lui về dạy học ở quê nhà3 . Ông được phong tước Hầu, khi qua đời được phong phúc thần4 .

Ông được thờ tại đình Ba Nóc, xã Thái Nguyên huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình1 . Hàng năm, dân làng Bích Đoài mở hội vào các ngày từ 8 đến 10 tháng giêng âm lịch để tưởng nhớ ông5 .

Chú thích

  1. ^ a ă â Thuỳ Vinh (Thông báo Hán Nôm học 2000, trang 580-588) (7 tháng 4 năm 2007). “Những di tích, di vật, di văn liên quan đến triều đại Lê Thánh Tông ở huyện Thái Thụy, Thái Bình”. Viện nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Truy cập ngày 4 tháng 9 năm 2015. 
  2. ^ a ă “Văn bia đề danh tiến sĩ khoa Mậu Thìn niên hiệu Thái Hòa năm thứ 6 (1448)”. Viện nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 25 tháng 1 năm 2009. Truy cập ngày 14 tháng 9 năm 2015. 
  3. ^ a ă â Dương Dung (26 tháng 2 năm 2014). “Bộ sách cổ xem thiên văn, phong thuỷ độc nhất vô nhị”. Báo điện tử Người đưa tin. Truy cập ngày 4 tháng 9 năm 2015. 
  4. ^ a ă “Danh nhân Thái Bình (trang 3)”. Thư viện khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình. Truy cập ngày 14 tháng 9 năm 2015. 
  5. ^ Địa chí Thái Bình. “Hội làng Bích Đoài”. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình. Truy cập ngày 4 tháng 9 năm 2015. 

(Nguồn: Wikipedia)