Nguyễn Mạnh Tường có thể tên của một trong các nhân vật sau đây:

  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909 – 1997)
  • Vận động viên môn bắn súng thể thao Nguyễn Mạnh Tường.

(Nguồn: Wikipedia)