Phủ Gia Định gồm hai dinh :

    - Dinh Trấn Biên (Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước) .

    - Dinh Phiên Trấn (Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh).

(Nguồn: trang 110 sgk Lịch Sử 7:)