- Làng gốm Thổ Hà (Bắc Giang).

    - Làng gốm Bát Tràng (Hà Nội).

    - Làng dệt La Khê (Hà Nội).

    - Làng rèn sắt Nho Lâm (Nghệ An).

    - Làng Vạn Phúc (Hà Đông – Hà Nôi) chuyên dệt lụa tơ tằm.

    - Hàng thuê ở Thừa Thiên Huế.

    - Lụa tơ tằm ở Hội An –Quảng Nam.

(Nguồn: trang 111 sgk Lịch Sử 7:)