Diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy :

    - Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thủy và bộ tiến đánh nước ta.

    - Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến.

    - Nhiều trận chiến diễn ra trên sông Bạch Đằng. Trên bộ quân ta chặn đánh địch quyết liệt. Quân Tống đại bại.

(Nguồn: Bài 3 trang 31 sgk Lịch sử 7:)