- Nghề thủ công cổ truyền phát triển:

   + Nghề rèn sắt.

   + Nghề gốm có tráng men, sản phẩm đồ gốm ngày càng phong phú, đám ứng nhu cầu sinh hoạt và xây nhà.

   + Nghề dệt các loại vải bằng tơ.

- Thương nghiệp nước ta thời kì này rất phát triển:

   + Các sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công được đem trao đổi buôn bán ở các chợ làng.

   + Thương nhân nước ngoài có người Trung Quốc, Gia- va, Ấn Độ đến buôn bán ở Luy Lâu, Long Biên....

(Nguồn: Bài 3:)