châu Âu:

- Mĩ, Anh, Pháp: Tây Đức, Tây Béclin và các nước Tây Âu.

- Liên Xô: Đông Đức, Đông Béclin và các nước Đông Âu.

Ở châu Á:

- Mĩ: Nam Triều Tiên, Nhật Bản.

- Phương Tây: Đông Nam Á, Tây Á.

- Liên Xô: Trả lại miềm Nam đảo Xakhalin; 4 đảo thuộc quần đảo Curin; Bắc Triều Tiên.

(Nguồn: Câu 1 trang 9 sgk Sử 12:)