Hồng Phong có thể là một trong số các tên người hay địa danh Việt Nam sau đây:

Địa danh

 • Xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
 • Xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng.
 • Xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.
 • Xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, Bình Thuận.
 • Xã Hồng Phong, huyện Bình Gia, Lạng Sơn.
 • Xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.
 • Xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, Hải Dương.
 • Xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, Hải Dương.
 • Xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư, Thái Bình.

Nhân danh

 • Lê Hồng Phong (1902–1942), nhà cách mạng, cố tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Xem thêm

 • Lê Hồng Phong (định hướng)

(Nguồn: Wikipedia)