Sông Giá
Đặc điểm
Dài 57 km
Lưu vực 493 km²
Lưu lượng ?
Dòng chảy
Cửa sông Sông Cái Phan Rang
 Cao độ ?
Địa lý
Các quốc gia lưu vực Việt Nam

Sông Giá (tên khác: Sông Chế) là một con sông đổ ra Sông Cái Phan Rang. Sông có chiều dài 57 km và diện tích lưu vực là 493 km². Sông Giá chảy qua các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận.1

Tham khảo

  1. ^ Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01 tháng11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

(Nguồn: Wikipedia)