Địa danh Núi Voi có thể là:

  • Xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, An Giang
  • Núi Voi ở An Lão, Hải Phòng.
  • Núi Voi ở Đà Lạt, Lâm Đồng.
  • Núi Voi ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

(Nguồn: Wikipedia)