Núi Hàm Rồng là tên núi, thuộc:

(Nguồn: Wikipedia)