Tuy Viễn là tên gọi để chỉ:

  • Tên gọi vùng đất thuộc vùng Mạc nam Mông Cổ của sa mạc Gobi, nơi nhà Thanh lập phủ Tuy Viễn tướng quân.
  • Khu đặc biệt Tuy Viễn, tồn tại từ năm 1914 tới năm 1928, sau đó là tỉnh cũ Tuy Viễn (綏遠) tại Trung Quốc từ năm 1928 tới 1954, với thủ phủ đặt tại Quy Tuy.
  • Huyện cũ Tuy Viễn của Đại Việt thời Hậu Lê.

(Nguồn: Wikipedia)