Chùa Pháp Vân có thể là:

Xem thêm

  • Chùa Pháp Vũ

(Nguồn: Wikipedia)