Châu Sơn có thể là một trong số các địa danh sau đây:

Việt Nam

  • Xã Châu Sơn, Ba Vì, Hà Nội.
  • Xã Châu Sơn, Duy Tiên, Hà Nam.
  • Xã Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam.
  • Xã Châu Sơn, Đình Lập, Lạng Sơn.

Trung Quốc

  • Châu Sơn, Cảnh Đức Trấn, Giang Tây.

(Nguồn: Wikipedia)