Trần Văn Thức (sinh 1952) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12, thuộc đoàn đại biểu Bà Rịa - Vũng Tàu.1

Tham khảo

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XII”. Quốc hội Việt Nam. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2012. 

(Nguồn: Wikipedia)