Trần Hạo có thể là một trong những nhân vật sau:

  • Trần Hạo, quan viên nhà Nguyên trong lịch sử Trung Quốc
  • Tên húy của Trần Dụ Tông, hoàng đế nhà Trần trong lịch sử Việt Nam
  • Trần Hạo, cầu thủ bóng đá người Trung Quốc

(Nguồn: Wikipedia)