Trần Đăng Khoa có thể là tên của một trong số những người sau:

  • Trần Đăng Khoa - Nhà thơ, nhà báo
  • Trần Đăng Khoa - Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Giao thông Công chính, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cựu phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam

(Nguồn: Wikipedia)