Trần Chân có thể là một trong những nhân vật sau:

  • Tướng Trần Chân, cuối thời Lê sơ trong lịch sử Việt Nam.
  • Trần Chân, một võ sĩ hư cấu huyền thoại người Trung Quốc đầu thế kỷ 20.

(Nguồn: Wikipedia)