Tôn Thất Hiệp có thể là:

  • Tôn Thất Hiệp (tướng chúa Nguyễn), là con của chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần, là Nguyên soái trong trận đánh nhau với quân Trịnh vào năm 1673, và rồi là nhà sư chùa Minh Thiện.
  • Tôn Thất Hiệp (tướng nhà Nguyễn), là đại thần nhà Nguyễn, được vua Tự Đức cử vào miền Nam Việt Nam để chỉ huy công cuộc chống Pháp, khi Gia Định và các tỉnh lân cận bị đánh chiếm.

(Nguồn: Wikipedia)