Phan Đình Bình (chữ Hán: 潘廷評,1 1831 - 1888) là một danh thần nhà Nguyễn ở cuối thế kỷ 19-đầu thế kỷ 20 trong lịch sử Việt Nam. Ông là cha của Từ Minh Huệ Hoàng Hậu Phan Thị Điều.

Tiểu sử

Phan Đình Bình sinh năm Tân Mão (1831) đời vua Tự Đức, tại xã Phú Lương, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên.2

Năm 1883, Phan Đình Bình, Nguyễn Hữu ĐộNguyễn Văn Tường được Palasme de Champeaux cử làm Phụ chính đại thần để giúp việc cho vua Đồng Khánh.

Tham khảo

  1. ^ Việt Nam sử lược/Quyển II/Cận kim thời đại/Chương IX
  2. ^ Hoàng triều Tự Đức cửu niên Bính Thìn khoa tiến sĩ đề danh bi

(Nguồn: Wikipedia)