Nguyễn Hữu Độ có thể là:

  • Nguyễn Hữu Độ (quan nhà Nguyễn)
  • Nguyễn Hữu Độ (chính trị gia), Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

(Nguồn: Wikipedia)