Phan Anh có thể là:

  • Phan Anh (1912-1990), luật sư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
  • Phan Anh (sinh năm 1981), người dẫn chương trình, diễn viên.

(Nguồn: Wikipedia)