Nguyễn Văn Tuấn, là một tên người Việt rất phổ biến. Một số cá nhân nổi bật cùng mang tên này như:

  • Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, nhà khoa học y khoa chuyên về dịch tễ học và di truyền loãng xương người Úc gốc Việt.
  • Nguyễn Văn Tuấn (sinh 1954), chính khách Việt Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định.

(Nguồn: Wikipedia)