Nguyễn Văn Du có thể là:

  • Nguyễn Văn Du (chính trị gia), sinh năm 1960, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn
  • Nguyễn Văn Du (thẩm phán), sinh năm 1963, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam

(Nguồn: Wikipedia)