Nguyễn Văn Chương, hay Nguyễn Chương, là một tên người Việt khá phổ biến. Một số nhân vật nổi bật cùng tên như:

  • Nguyễn Văn Chương (1812-1859), sau đổi tên thành Nguyễn Lập, Hoàng giáp khoa thi Giáp Thìn 1844.
  • Nguyễn Văn Chương, tên cũ của danh thần Nguyễn Tri Phương.
  • Nguyễn Văn Chương, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Chính ủy Quân khu 7 (2007–2010)
  • Nguyễn Văn Chương, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam (thụ phong năm 2007), nguyên Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân
  • Nguyễn Văn Chương (sinh năm 1950), đại biểu quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

(Nguồn: Wikipedia)