Nguyễn Tuấn Ngạn (1554 - ?), người xã Đoàn Xá huyện Sơn Minh, nay là thôn Đoàn Xá, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa thành phố Hà Nội. Năm 30 tuổi, ông đỗ Hội Nguyên, thi Đình đỗ Đình nguyên, Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ tam danh (thám hoa) khoa thi Quý Mùi niên hiệu Diên Thành thứ 6 triều Mạc Mậu Hợp (1583)1 . Sau ông về theo nhà Lê, làm quan tới chức Tham chính2 .

Chú thích

  1. ^ “Danh sách các vị Tam khôi”. Viện nghiên cứu Hán nôm, Viện hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam. 15 tháng 8 năm 2009. Truy cập ngày 11 tháng 1 năm 2016. 
  2. ^ “Dư địa chí xã Đồng Tiến”. Cổng thông tin điện tử huyện Ứng Hòa. 14 tháng 5 năm 2015. Truy cập ngày 11 tháng 1 năm 2016. 

(Nguồn: Wikipedia)