Nguyễn Thị Thanh là một tên người Việt rất phổ biến. Một số nhân vật nổi bật mang tên này như:

  • Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
  • Nguyễn Thị Thanh - Chị ruột của danh nhân Hồ Chí Minh, lãnh tụ Việt Nam.

(Nguồn: Wikipedia)