Nguyễn Nghiêu Tư (tiếng Trung: 阮堯咨, 1383 - 1471), bản danh Nguyễn Văn Trư (阮文豬)1 , tự Quân Trù (君廚), hiệu Tùng Khê (松溪), người huyện Vũ Ninh, phủ Từ Sơn2 3 . Một tài liệu của Viện Hán-Nôm lại cho hay, ông là người xã Phù Lương, huyện Võ Giàng, phủ Từ Sơn, xứ Kinh Bắc (nay thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)3 . Ông là một trạng nguyên thời nhà Lê2 , làm quan đến chức Thượng thư3 .

Sinh bình

Ông sinh năm Qúy Hợi (1383) đỗ Trạng nguyên khoa Mậu Thìn niên hiệu Thái Hòa thứ 6 (1448), đời Lê Nhân Tông khi 65 tuổi, làm quan Hàn lâm trực học sĩ, An phủ sứ lộ Tân Hưng Thượng2 .

Đầu năm Thiên Hưng thứ nhất (tháng 10 âm lịch năm 1459) thời Lê Nghi Dân, ông được cử cùng Lê Cảnh Huy, Nguyễn Như Đổ, Hoàng Thanh sang nhà Minh nộp cống hằng năm và xin bỏ việc mò ngọc trai2 . Tài liệu của Viện Hán-Nôm lại cho ông được cử làm Phó sứ (năm 1460) sang Đại Minh cầu phong3 trong khi Đại Việt sử ký toàn thư nói rằng ... Ngày 20, lại sai bọn Trần Phong, Lương Như Hộc, Trần Bá Linh sang nhà Minh cầu phong...2 . Sau đó, ông được thăng lên Lại bộ thượng thư (chưởng lục bộ)3 .

Nhận xét

Toàn thư có đôi dòng sau:

Tham khảo

  1. ^ Vì sinh tháng Hợi.
  2. ^ a ă â b c Nhân Tông Tuyên hoàng đế
  3. ^ a ă â b c Bia số 2:Văn bia đề danh Tiến sĩ Khoa Mậu Thìn Niên hiệu Thái Hoà thứ 6 (1448)
  4. ^ 阮堯咨

(Nguồn: Wikipedia)