Nguyễn Mạnh Hùng có thể là:

  • Nguyễn Mạnh Hùng (sinh 1954) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI, thuộc đoàn đại biểu Hà Nam.1
  • Nguyễn Mạnh Hùng (Hà Tĩnh) (sinh năm 1960): Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
  • Nguyễn Mạnh Hùng (thiếu tướng) (sinh 1962), Thiếu tướng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel2
  • Nguyễn Mạnh Hùng, Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Chính trị Quân khu 33
  • Nguyễn Mạnh Hùng, Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Quốc phòng

Chú thích

  1. ^ “Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XI”. Truy cập ngày 6 tháng 9 năm 2012. 
  2. ^ “Viettel thay "tướng", ông Nguyễn Mạnh Hùng lên làm Tổng giám đốc”. 
  3. ^ “Phòng Cán bộ (Cục Chính trị Quân khu): Triển khai nhiệm vụ công tác Cán bộ năm 2015”. 

(Nguồn: Wikipedia)