Nguyễn Lượng Thái (chữ Hán: 阮亮采, 1525 - 1576), người xã Bình Ngô, huyện Gia Định1 , phủ Thuận An, trấn Kinh Bắc2 (nay thuộc xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh)1 . Trú quán xã Trạm Lộ1 (cùng huyện). Ông đỗ đệ nhất giáp đồng tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh (trạng nguyên), khoa Quý Sửu niên hiệu Cảnh Lịch thứ 6 (1553)3 đời Mạc Tuyên Tông (Mạc Phúc Nguyên). Ông làm quan Tả Thị lang Bộ Lễ, kiêm Đông các Đại học sĩ2 , tước Định Nham hầu1 .

Ghi chú

  1. ^ a ă â b Văn miếu Bắc Ninh: Văn bia số 6
  2. ^ a ă Danh sách trạng nguyên
  3. ^ Đại Việt Sử Ký Bản Kỷ Tục Biên - Quyển XVI: Kỷ Nhà Lê - Trung Tông hoàng đế, phụ: Họ Mạc (Phúc Nguyên 8 năm)

(Nguồn: Wikipedia)