Nguyễn Kiệm có thể là:

  • Nhà cách mạng Nguyễn Kiệm;
  • Nguyễn Kiệm (1931-2010), Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng

(Nguồn: Wikipedia)