Nguyễn Chí Thành là một tên người khá phổ biến ở Việt Nam. Một số người Việt nổi bật cùng mang tên này như:

  • Tên thật của Thiền sư nổi tiếng thời Lý: Nguyễn Minh Không.
  • Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam Nguyễn Chí Thành, đương kim Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an từ tháng 12 năm 2014 đến nay.
  • Trung tướng Công an Nhân dân Việt Nam Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 9 năm 2015.
  • Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Chí Thành, Phó Tổng cục truởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng

(Nguồn: Wikipedia)